Over VVC-Vught

Historie

Op 23 mei 1968 is de Vughtse Volleybal Combinatie, na een fusie van twee Vughtse volleybalverenigingen, ontstaan. In de afgelopen 45 jaar zijn er vele sportieve hoogtepunten geweest, in het bijzonder het landskampioenschap van de heren in het seizoen 1980 – 1981 en het landskampioenschap bij de dames in het seizoen 1992-1993, 1995-1996 en 1996-1997. De thuiswedstrijden van VVC-Vught werden vroeger gespeeld in de sporthal de Ouwerkerk in Vught. Dit is jarenlang de thuishaven van VVC-Vught geweest. Tegenwoordig worden alle thuiswedstrijden van alle teams van de vereniging gespeeld in de Martinihal te Vught.

Huidige situatie

In het beleidsplan 2017-2024 wordt de volgende visie en de daarbij behorende missies en doelstellingen beschreven:

Visie

Met de visie wordt een ontwikkelrichting voor het sportbeleid voor de komende jaren vastgesteld. De visie is om VVC-Vught een passende plek te maken voor de Vughtse gemeenschap en omstreken voor het beoefenen of begeleiden van alle vormen van de volleybalsport. De vereniging streeft ernaar om iedereen die zich in het volleybal wil begeven een passende plek te geven.

Missie

De missie is om voor iedereen binnen het volleybal een passende plek te creëren door:

  • Een passend volleybal aanbod aan te bieden voor alle leden.
  • Een goede en veilige sfeer te hebben binnen de vereniging.
  • Een financiële gezonde vereniging te zijn

Doelstellingen

  • Goed gedrag van trainers en vrijwilligers (veiligheid)
  • Vergroten van de binding d.m.v. activiteiten voor alle leden (sfeer)
  • Duidelijke structuur (regels en beleid)
  • Financiële gezonde vereniging
  • Een breed gedragen groep (actieve leden/vrijwilligers) in alle gelederen

Documenten

Huishoudelijk Reglement 2019

De statuten van VVC Vught

Statuut Vertrouwenscontactpersoon VVC-Vught

Gedragsregels seksuele intimidatie

VVC-Vught en de sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Deze regels zijn door alle landelijke sportbonden. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Meer informatie over de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF vind u HIER.