Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

 • Voorzitter: Luuk Spierings
 • Secretaris: Eline Bong
 • Penningmeester: Ko van Amelsfoort
 • Algemene bestuursleden: Danny Marijn & Henk van der Velden

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Zijn of haar taken zijn:

  • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur;
  • Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, co√∂rdineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden);
  • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten;
  • Contact met en ondersteuning van vertrouwenscontact persoon

Contact: voorzitter@vvc-vught.nl

Secretaris

 • De secretaris zorgt voor alle communicatie (intern en extern);
 • De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie;
 • Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie;
 • Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven;
 • Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen.
 • Wedstrijdsecretaris

Contact: secretaris@vvc-vught.nl

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen;
 • Doen en ontvangen van betalingen;
 • Bijhouden van kas- en bankboek;
 • Maken van het financieel jaarverslag;
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Contact: penningmeester@vvc-vught.nl

Algemeen bestuurslid

 • Het ondersteunen van andere leden uit het bestuur bij hun taken.
 • Het oppakken van eigen taken binnen de vereniging, dit kan bijvoorbeeld het volgende zijn:
  • Contactpersoon voor bepaalde commissies/groepen, bijvoorbeeld trainers of commissieleden.
  • Het verwerken van notulen.