Contributie

Alle spelende en/of trainende leden betalen contributie. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal keer trainen.

Jaarlijkse
 verenigingscontributie 
Jaarlijkse
 bondscontributie 
Jaarlijkse
  kledingkosten  
1x trainen  2x trainen 
 Mini’s (t/m 11 jaar) € 130,00 € 195,00 € 12,50 € 10,00
 Jeugd (12 t/m 17 jaar) € 165,00 € 240,00 € 12,50 € 10,00
 Senioren (v.a. 18 jaar) € 260,00 € 375,00 € 12,50 € 10,00
 Recreanten / Trainend lid (v.a. 12 jaar) € 165,00 € 240,00 € 12,50 € 0,00

De contributie wordt afgeschreven in twee termijnen. De peildatum voor het bepalen in welke categorie je valt is 1 oktober. De contributie gaat in vanaf de eerste volle maand dat je lid bent.

T.a.v. de recreanten contributie wordt niet uitgegaan van competitie deelname. Op vraag zullen we dit ondersteunen. De kosten die hieraan verbonden zijn zullen worden doorbelast.

Daarnaast willen we alle leden erop wijzen dat VVC-Vught een vereniging is die draait op vrijwilligers. Alle leden verrichten kadertaken, wat varieert van wedstrijden fluiten en tellen tot actief zijn binnen de verschillende commissies. Ook van u zullen we dus een bijdrage verwachten.

Stichting Leergeld

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Stichting Leergeld. Ze hebben een vestiging in Vught.