Technische commissie

Op dit moment bestaat de technische commissie uit:

  • Danny Marijn
  • Noor van der Velden
  • Pam Venrooij

Verantwoordelijkheid Technische Commissie

  • De Technische Commissie (TC) maakt het beleid op volleybal technisch gebiedvoor de gehele vereniging. De TC voert het beleid uit, stelt regels op en communiceert en coördineert binnen de vereniging de volleybal technische zaken en neemt initiatief om deze te verbeteren en te optimaliseren.
  • De TC zorgt ervoor dat leden van VVC-Vught (zowel mini’s, jeugd als senioren) kunnen trainen en/of spelen op zijn of haar niveau en onder de meest optimale omstandigheden (teamindeling). Om dit te kunnen verwezenlijken houdt zij voortdurend contact met de leden/trainers (teamgesprekken),vrijwilligers, diverse andere commissies en met het bestuur van VVC-Vught.
  • Werving van trainers (zowel mini’s, jeugd als senioren) en bijkomende trainersvergoedingen.
  • Scheidsrechtercoördinator, er wordt gezorgd dat er voldoende opgeleide scheidsrechters binnen de club zijn.

 

Contact: tc@vvc-vught.nl