VVC is een vereniging die draait op vrijwilligers. De vereniging is opgebouwd uit verschillende commissies. Het bestuur begeleidt deze commissies en stuurt deze aan.

 

Verantwoordelijkheid Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur zorgt voor de ondersteuning van de commissies in de realisatie van onze visie en beleid en bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester

De taken van de voorzitter

 • De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Zijn of haar taken zijn:
 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur.
 • Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden).
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
 • Contact met en ondersteuning van vertrouwenscontact persoon (Charlotte Roodhorst)

De taken van de penningmeester

 • De penningmeester beheert het geld van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:
 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

De taken van de secretaris

 • De secretaris zorgt voor alle communicatie (intern en extern)
 • De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie
 • Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie.
 • Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven.
 • Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen.
 • Ledenadministratie: Bijhouden van de ledenlijst. Ook deze taak kan hij of zij delegeren.
 • Communicatie
 • Webmaster
 • VVC Newzz

Verantwoordelijkheid Technische Commissie

 • De Technische Commissie (TC) maakt het beleid op volleybal technisch gebied voor de gehele vereniging. De TC voert het beleid uit, stelt regels op en communiceert en coördineert binnen de vereniging de volleybal technische zaken en neemt initiatief om deze te verbeteren en te optimaliseren.
 • De TC zorgt ervoor dat leden van VVC-Vught (zowel mini’s, jeugd als senioren) kunnen trainen en/of spelen op zijn of haar niveau en onder de meest optimale omstandigheden (Team indeling). Om dit te kunnen verwezenlijken houdt zij voortdurend contact met de leden/trainers (Teamgesprekken), vrijwilligers, diverse andere commissies en met het bestuur van VVC-Vught.
 • Werving van trainers (zowel mini’s, jeugd als senioren) en bijkomende trainersvergoedingen.
 • Zaalhuur trainingen
 • Wedstrijdsecrataris
 • Scheidsrechtercoordinator
 • Zaalcoordinator 

Verantwoordelijkheid Jeugd Commissie

 • De Jeugd commissuie (JC) zorgt voor de communicatie naar de mini’s en hun ouders/verzorgers en het werven en ontvangen van nieuwe jeugd leden.
 • De JC organiseert een aantal jeugd activiteiten ter ondersteuning van de jeugd zoals: CMV competitie en toernooien, schoolvolleybaltoernooi, vriendentraining mini’s, ouder-kind- toernooi en volleybalspeeltuin (focus 2017/2018). Daarnaast geven zij ondersteuningen bij een aantal jeugd activiteiten van de activiteiten commissie.
 • De JC ondersteunt/adviseert de TC ten aanzien van het technisch beleid voor de jeugd (mini’s) en teamindeling voor de mini’s.

Verantwoordelijkheid Activiteiten Commissie

 • De activiteiten commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor alle leden om de sfeer en saamhorigheid binnen de vereniging te creëren.
 • Voor de mini’s en de jeugd zullen dit passende activiteiten zijn waarbij plezier maken erg van belang is. Door het jaar heen zal er een oliebollen toernooi, pietentraining en filmavond worden georganiseerd. Senioren zullen hierbij ook betrokken zijn om de betrokkenheid te stimuleren.
 • Voor de senioren en jeugd worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd door het jaar heen zoals een openings- & eindfeest en 2 losstaande feesten verspreid over het seizoen. Daarnaast zal er een beachvolleybal toernooi worden georganiseerd. Samen met de sponsorcommissie zal er uitvoering worden gegeven aan sponsoracties en aan het eind van het seizoen een kaderleden BBQ worden georganiseerd om alle actieve leden hartelijk te bedanken voor hun inzet.
 • Het is van belang dat deze activiteiten actief worden gecommuniceerd om de opkomst van de leden te stimuleren.
 • Dit zijn vaste activiteiten die elk seizoen worden georganiseerd, daarnaast kunnen er extra activiteiten bijkomen.

Verantwoordelijkheid Sponsor, Kleding & Materiaal Commissie

 • De sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van nieuwe sponsoren en het behouden & onderhouden van de huidige sponsoren, om een financieel gezonde vereniging te realiseren. Hierbij staat een persoonlijke band als Sponsor Commissie en Club met de sponsoren centraal.
 • Het Organiseren van Sponsor acties zoals de Grote Club Actie  & Rabobank Actie.
 • De sponsorcommisie is ook verantwoordelijk voor de kledinglijn & shirtsponsoren.
 • Het werven en behouden  van de Vrienden van VVC: Mensen die VVC een warm hart toedragen door middel van een jaarlijkse donatie.
 • Het materiaal beheer 

Wie zijn wij

VVC Vught speelt in de Martinihal in Vught.

Martinilaan 8
5262 BR te Vught
telefoon nummer 073-2036041
Zaalcode: VGT-MA

Locatie Martinihal

Social Icons