Bestuur verzoek voor vrijwilligers

Beste VVC-ers,

Het huidige bestuur gaat voor het eerst een collectief verzoek doen aan alle leden, ouders etc. i.v.m. een nieuwe bedreiging voor onze mooie vereniging.

Tijdens de laatste ALV is aangegeven dat we financieel niet op orde waren. Het afgelopen half jaar is er hard gewerkt om dit op te lossen en we kunnen melden dat we hierin geslaagd zijn. We zullen dit seizoen positief afsluiten en we hebben ook zicht op een goede financiële basis voor de komende jaren.

Helaas hebben we een nieuwe bedreiging die onze vereniging ernstig kan raken en dat is een te kort aan vrijwilligers. We zullen de komende 2 maanden dit met elkaar moeten oplossen anders zal de ALV van 12 september (uitnodiging volgt binnenkort) grotendeels hieraan gewijd worden. Het bestuur is van mening dat we met de huidige vrijwilligers groep niet op een goede manier aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. Het bestuur is ook niet van plan om de huidige groep hardwerkende vrijwilligers nog zwaarder te belasten en dus zullen nieuwe mensen moeten opstaan.

We zijn direct op zoek naar vrijwilligers voor:

  • Trainers/coaches voor de jeugdteams
  • Extra lid voor sponsorcommissie
  • Extra leden voor technische en jeugdcommissie
  • Communicatie en social media
  • Materiaal en kleding
  • Eenmalige activiteiten

Veel of weinig tijd maakt niet uit. Meld je aan bij één van de bestuursleden of commissieleden want vele handen maken licht werk. Uiteindelijk is de vereniging van ons allen en zal iedereen een steentje bij moeten dragen.

We wensen iedereen een mooie vakantie.

Groeten,

Bestuur VVC-Vught