ALV 2016

Op 8 december vindt van 19:30-20:30 de ALV plaats in de Martinihal te Vught.
HIER vindt u het jaarverslag 2015/2016.
De notulen van de vorige ALV zijn zijn HIER te vinden.
De jaarrekening 2015/2016 ligt ter inzage bij de vergadering.

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: 8 december 2016
Aanvang: 19.30
Einde: 20.30
Locatie: Foyer Martinihal (Martinilaan 8 te Vught)

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen 19 november 2015
4. Jaarverslag seizoen 2015/2016
5. Jaarrekening seizoen 2015/2016
6. Verslag kascommissie
7. Decharge bestuur 2015/2016
8. Installatie nieuwe kascommissie
9. Afscheid bestuursleden
10. Benoeming nieuw bestuursleden
11. Rondvraag
12. Sluiting

Het bestuur heeft op dit moment 1 mogelijke kandidaat voor de functie van penningmeester. Dat betekent dat er nog zeker twee bestuursleden toegevoegd moeten worden aan het bestuur.
Wij hopen dat kandidaten zich voor de vergadering zich bij het bestuur melden of anders tijdens de ALV zich aanbieden. Wij hopen in ieder geval u allemaal te verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur VVC-Vught